دوره مدیریت نوین مطب دندانپزشکی


دوره آموزش و مشاوره "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی" در آکادمی همراه دندانپزشک -Denteamate مجموعه ایی است از تجربه های موفق ترین دندانپزشکان دنیا، مشاوران تخصصی مدیریت مطب دندانپزشکی و همچنین کتاب ها و مقالات تخصصی در زمینه "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی" که بر اساس تجربیات کاری دندانپزشکی دکتر علی سلطانی راد در ایران و آمریکا و همچنین تجربیات مهندس نیما سلطانی راد در زمینه MBA، مدیریت نیروهای انسانی و مارکتینگ گردآوری شده، ایرانیزه شده و به شکل یک دوره آموزشی و مشاوره جامع و کاربردی با عنوان "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی" در اختیار شما دندانپزشکان عزیز قرار گرفته است.

دوره آنلاین 6 ماهه آموزش و مشاوره "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی "، در  3 ترم متوالی(22 هفته)، به صورت هفته به هفته و هر هفته 2 مبحث آموزشی در پورتال آموزش آنلاین آکادمی همراه دندانپزشک - Denteamate به شما عرضه می گردد و در این 6 ماه تیم آکادمی همراه دندانپزشک -Denteamate با مشاوره خود همراه شما خواهند بود تا با یاری یکدیگر این تکنیک ها و سیستم ها را در مطب دندانپزشکی( کلینیک دندانپزشکی) پیاده سازی کنیم.

دوره "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی" در آکادمی همراه دندانپزشک -Denteamate  به صورت کلی در 3 بخش جامع قابل بخش بندی است:

بخش اول) مهارت ها و سیستم های مدیریت مطب دندانپزشکی/مدیریت کلینیک دندانپزشکی

( Leadrship&Dental Office Practice management )

بخش دوم) مهارت ها و سیستم های مدیریت ارتباط با بیمار مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

(Patient Relationship Management)

بخش سوم)مهارت ها و سیستم های مارکتینگ مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی

( Dental office Marketing)  شامل: 

1. مارکتینگ داخلی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

 Dental Office Internal Marketing)) 

2. مارکتینگ خارجی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

 Dental Office External Marketing)) 

مباحث هر یک از این 3 بخش  در دوره "مدیریت نوین مطب دندانپزشکی" به شرح زیر می باشد: 

بخش اول) مهارت ها و سیستم های مدیریت مطب دندانپزشکی/مدیریت کلینیک دندانپزشکی

1- سیستم سازی مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی( سیستماتایز کردن)

2- پوزیشن های وظیفه ای مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

3. سیستم هدف گذاری مالی و عملکردی برای دندانپزشک و مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

4. سیستم نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی

5. سیستم استخدام مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی به شکل موثر و سازنده

6. سیستم ارزیابی سلامت عملکرد تیم و مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

7. سیستم جلسات مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی(جلسات روزانه، هفتگی و انفرادی)

8. سیستم انگیزش، پاداش و مشوق اعضای تیم مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

9. سیستم رهبری تیم مطب دندانپزشکی/کلنیکی دندانپزشکی

10. سیستم مدیریت افراد هدایت ناپذیر و سیستم اخراج در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

11. سیستم حسابداری و مالی مطب دندانپزشکی به شکل علمی، صحیح و اصولی شامل:

- محاسبه، برآورد و مدیریت هزینه های مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

- بودجه بندی مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی

- محاسبه و برآورد درآمد خالص و حاشیه سود مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

- محاسبه و برآورد و مدیریت جریان نقدینگی مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی

- تهیه صورت های مالی مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی (صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت حساب سرمایه)

بخش دوم) مهارت ها و سیستم های مدیریت ارتباط با بیمار مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی و مارکتینگ داخلی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

1. فاز 1 مدیریت ارتباط با بیمار- مهارت پاسخ گویی اثربخش به تلفن مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی 

2. فاز 2- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی 

3. فاز 3- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

4. فاز 4- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

5. مدل الگوهای رفتاری DISC برای مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

6. فاز 5- مدیریت ارتباط با بیمار در  مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

7. فاز 6 سیستم مدیریت ارتباط با بیماردر مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

8. فاز 7 و 8 سیستم مدیریت ارتباط با بیمار در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

9. سیستم وقت دهی سازنده و موثر مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

10. سیستم مدیریت بیماران اورژانسی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

11. سیستم مدیریت کنسلی ها و تغییر وقت ها در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

12. سیستم مدیریت دریافت ها و پرداخت ها در مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

13. سیستم  Referralریفرال مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

14. سیستم Recare مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

15. سیستم  Reactivation مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

16. سیستم مدیریت اعتراض  بیماران مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

17. سیستم بازخورد گیری از بیماران مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

18. ایده های مارکتینگ داخلی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

 

بخش سوم) مارکتینگ خارجی مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی

1. ریفرال مارکتینگ مطب دندانپزشکی با دندانپزشکان همکار و با پزشکان دیگر

2. ریفرال مارکتینگ مطب دندانپزشکی با کسب و کار های دیگر

3. اینستاگرام مارکتینگ مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی به شکل حرفه ای و اثرگذار

4. وب سایت مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی به شکل حرفه ای و اثرگذار

5. بهینه سازی وب سایت مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی برای موتورهای جستجو

6. ایمیل مارکتینگ مطب دندانپزشکی/ کیلینیک دندانپزشکی

7. بلاگینگ مطب دندانپزشکی/ کلینیک دندانپزشکی

مشاوره ها و صحبت های تکمیلی در دوره آنلاین "مدیریت و مارکتینگ نوین مطب دندانپزشکی/کلینیک دندانپزشکی" از طریق پورتال آموزشی آکادمی همراه دندانپزشک-Denteamate  و همچنین از طریق برنامه های ارتباطی واتس آپ و زوم برای ویدیو کنفرانس انجام می شود.

آکادمی همراه دندانپزشک - Denteamate امیدوار است بتواند با همکاری و همراهی شما دندانپزشکان ارزشمند، تغییراتی شگرف را در جهت اعتلای سیستم مدیریت مطب های دندانپزشکی/کلینیک های دندانپزشکی ایجاد کند تا بتوانیم با ارائه خدماتی شایسته تر در خدمت مردم عزیز میهنمان باشیم.

با شما همراه هستیم- تغییراتی کوچک برای تحولی بزرگ

آکادمی همراه دندانپزشک -  Denteamate

ترم1:

1- سیستم سازی در مطب(کلینیک) دندانپزشکی

2- سیستم استخدام موثر برای مطب(کلینیک) دندانپزشکی

3- پوزیشن های شغلی مطب(کلینیک)دندانپزشکی

4- فاز 1 مدیریت ارتباط با بیمار- مهارت پاسخ گویی اثربخش به تلفن مطب(کلینیک) دندانپزشکی (در 2 جلسه)

5- اینستاگرام مارکتینگ اثرگذار برای مطب(کلینیک) دندانپزشکی( در 5 جلسه)

6- فاز 2- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب(کلینیک) دندانپزشکی 

7- فاز 3- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب(کلینیک) دندانپزشکی 

8- فاز 4- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب(کلینیک) دندانپزشکی (در2 جلسه)

9- مدل الگوهای رفتاری DISC برای مطب(کلینیک) دندانپزشکی(در 2 جلسه)

ترم2:

10- فاز 5- مدیریت ارتباط با بیمار در مطب(کلینیک) دندانپزشکی 

11- سیستم هدف گذاری مالی و عملکردی مطب(کلینیک) دندانپزشکی

12- فاز 6 سیستم مدیریت ارتباط با بیماردر مطب( کلینیک) دندانپزشکی

13- فاز 7 و 8 سیستم مدیریت ارتباط با بیماردر مطب( کلینیک) دندانپزشکی

14- سیستم ارزیابی عملکرد تیم و مطب(کلینیک) دندانپزشکی

15- سیستم  Referral(ریفرال) مطب(کلینیک)دندانپزشکی

16- سیستم انگیزش، پاداش و مشوق اعضای تیم مطب(کلینیک) دندانپزشکی

17- سیستم Recare مطب( کلینیک) دندانپزشکی- مدیریت ارتباط با بیمار

18- ایده های مارکتینگ داخلی دندانپزشکی و مارکتینگ دندانپزشکی با کسب و کار های دیگر

19- سیستم Scheduling ( وقت دهی سازنده و موثر ) در مطب(کلینیک) دندانپزشکی

20- سیستم جلسات تیمی(Huddles) مطب(کلینیک) دندانپزشکی

21- سیستم مدیریت بیماران اورژانسی در مطب (کلینیک) دندانپزشکی

22- سیستم رهبری تیم و مدیریت افراد هدایت ناپذیر در مطب( کلینیک) دندانپزشکی

ترم3:

23- سیستم مدیریت کنسلی ها و تغییر وقت  مطب(کلینیک) دندانپزشکی

24- سیستم مدیریت دریافت ها و پرداخت ها در مطب(کلینیک) دندانپزشکی

25- سیستم  Reactivation دندانپزشکی- مدیریت ارتباط با بیمار

26- سیستم نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی

27- سیستم مدیریت اعتراض  و سیستم بازخورد گیری  بیماران مطب(کلینیک) دندانپزشکی

28- پیش بینی نقدینگی مطب( کلینیک)  دندانپزشکی

29- وب سایت حرفه ای و اثرگذار برای مطب( کلینیک)دندانپزشک

30- صورت های مالی( صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت حساب سرمایه) مطب( کلینیک)

31- بهینه سازی وب سایت مطب(کلینیک) دندانپزشکی برای موتورهای جستجو

32- ایمیل مارکتینگ(مدیریت ارتباط با بیمار) برای مطب(کلینیک) دندانپزشکی

33- بلاگینگ برای مطب( کلینیک) دندانپزشکی

34- مدیریت اعتبار و شهرت آنلاین مطب( کلینیک) دندانپزشکی

 

پلن پرداختی

ثبت نام نقدی 7,500,000 تومان
دوره آموزشی شامل 3 ترم می باشد
پرداخت کل وجه در ابتدای دوره با 15% تخفیف
ثبت نام اقساطی 9,000,000 تومان

پرداخت وجه آموزش در 3 قسط 3,000,000 تومان از ابتدای هر ترم
آن چه دندانپزشکان همراه، درباره آکادمی ما می گویند

جناب آقای دکتر سینا قرطاسی - دندانپزشک از تبریز : دیدگاه ایشان درباره دوره مدیریت نوین مطب دندانپزشکی در آکادمی همراه دندانپزشک یکی از اثرات دوره های آموزش و مشاوره مدیریت مطب دندانپزشکی می بایست این باشد که به دندانپزشک یا مدیرکلینیک کمک کند که برای تمام جنبه های کار از بخش درمان گرفته تا مارکتینگ سیستم سازی انجام شود.

جناب آقای دکتر آرمین نامداری -دندانپزشک از یزد : دیدگاه ایشان نسبت به دوره آموزش و مشاوره مدیریت نوین مطب دندانپزشکی در آکادمی همراه دندانپزشک